Посете корисницима

 

У складу са Инструкцијом Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 500-00-00023/2/2020-09 од 09.06.2020.године о организовању посета корисницима на смештају, Центар за социјални рад за општину Кучево обавештава сроднике следеће :

Посете корисницима на смештају у Установи за одрасле и старије Кучево морају се унапред договорити/ заказати на број телефона 064/6585598. Посете се реализују сваког дана у периоду од 10 часова до 18 часова у дворишту Установе на месту за то предвиђеном- бетонски део стазе са клупама, када је спољна температура изнад 18 степени и временски услови без кише и ветра

Време трајања посете ограничено је на највише 15 минута, након чега је неопходно дезинфиковати место предвиђено за посете и оставити да дезифицијенс делује 15 минута. Из наведених разлога, посете корисницима се заказују на сваких 45 миннута. Код једног корисника највише може доћи двоје посетилаца уз обавезно поштовање дистанце од корисника од најмање 2 метра. Приликом доласка, лице које долази у посету мора носити заштитну маску и визир, прећи кроз дезобаријеру и мора се извршити дезинфекција руку, мерење телесне температуре као и провера да ли лице има неке од симптома болести Covid 19 ( да ли има болове у грлу, отежано дисање или је имао неких од симптома у протеклом периоду).

Корисник мора носити заштитну маску. Током трајања посете, један запослени ( дежурни портир, неговатељ, или стручни радник) је присутан како би спречио евентуални директан контакт корисника и лица које долази у посету. Лице које долази у посету може само боравити у делу који је за посете предвиђен, кретање мимо места предвиђеног за посете је забрањено. Исти корисник може недељно имати највише две посете. Уколико лице које долази у посету закасни у односу на заказни термин, дежурни портир му саопштава да колико времена за посету му је преостало, или га упућује да поново закаже посету уколико су тог дана сви термини за посете попуњени.

Пакети које лице које доноси у посету ,морају бити предати на портирници где се дезинфикују, и након деловања дезифицијенса односе и предају кориснику. Дозвољено је доносити храну и пиће који су упаковани у оригиналном паковању, кафу и цигарете.

За све додатне информације молимо вас да се обратите на телефон 012/852-168 и 064-6585598.