Предавање o безбедности и здрављу на раду

 

Брига о запосленима, њихово здравље и безбедност данас је била главна тема у нашој Установи. Заштита живота и здравља запослених на радном месту тема је предавања које смо организовали у Установи. Сви запослени су након предавања тестирали своје знање из ове области.