Obaveštenja

Posete korisnicima

U skladu sa Instrukcijom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja broj 500-00-00023/2/2020-09 od 09.06.2020.godine o organizovanju poseta korisnicima na smeštaju, Centar za socijalni rad za opštinu Kučevo obaveštava […]