Цена смештаја

 

Цену услуге смештаја одређује Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања РС.

У цену смештаја, за све кориснике, урачунат је смештај, исхрана, услуге социјалног рада, здравствене заштита, правна помоћ, одржавање хигијене простора и личне гардеробе.

Цена смештаја разликује се у зависности од обима услуга које се пружају кориснику, тако да је:

  • за независне кориснике у двокреветној и трокреветној соби са купатилом – 22.147,00 динара;
  • за полузависне кориснике у двокреветној и трокреветној соби са купатилом – 25.506,00 динара;
  • за зависне кориснике у двокреветној и трокреветној соби са купатилом – 29.638,00 динара.

Независни корисници су особе које самостално обављају активности дневног живота и потребна им је подршка и безбедност.

Полузависни корисници су особе којима је потребна помоћ у задовољењу основних потреба, првенствено помоћ при одржавању личне хигијене, ишрани, као и стални здравствени надзор.

Зависни корисници су особе којима је потребна стална здравствена нега и интензивна помоћ при задовољењу основних потреба.

Цена услуге смештаја увећава се за средства за личне потребе корисника (џепарац).