Контакт информације

Центар за Социјални Рад за Општину Кучево
са установом за одрасле и старије “Кучево”

Матични број: 07291744
ПИБ: 101278129

Адреса

Центар за социјални рад за Општину Кучево
Улица Светог Саве 213
12240 Кучево

Установа за одрасле и старије “Кучево” (домско одељење)
Улица Браће Ивковић ББ
12240 Кучево

Контакт телефони

Директор
012/850-853
064/65-85-600

Руководилац установе
012/852-168

Правна служба
012/850-999

Стручни радници-супервизор
012/852-365

Рачуноводство
012/852-369

Здравствена служба у Домском одељењу
012/670-644

Портирска служба у Домском одељењу
012/670-640

Видео контакт са корисницима
Skype: staracki.kucevo

Адресе електронске поште

ЦСР Кучево: kucevo.csr@minrzs.gov.rs
ЦСР Кучево: csrkucevo@ptt.rs
Установа за одрасле и старије “Кучево”: domsko.odeljenje@gmail.com