Основни подаци

 

Центар за социјални рад за општину Кучево је основан 1981.године, Oдлуком органа јединице локалне самоуправе. ЦСР Кучево поседује властити пословни простор у Кучеву у улици Светог Саве бр.213 величине 130м2. Пословни простор састоји се од седам канцеларија, сале за састанке, писарнице, ходника и два мокра чвора. Зграда поседује и сопствено централно грејање, као и просторију за архиву. У Центру је тренутно ангажовано седам радника и то: Директор, три стручна радника (водитеља случаја), правник, шеф рачуноводства и радник на техничким пословима.

У оквиру Центра за социјални рад за општину Кучево као посебна организациона јединица основана је Установа за одрасле и старије „Кучево“, Oдлуком Владе РС 2002.год.(почела са радом 2003.године). Установа је територијално одвојена од Центра за социјални рад и налази се на адреси Браће Ивковића бб у Кучеву. Установа се простире на површини од око 4ха и у свом саставу поседује објекат за смештај, кухињу са трпезаријом, гаражу са магацином, портирницу и два помоћна објекта. Капацитет Установе за смештај је 150 места и корисници могу бити распоређени у 60 двокреветних и 10 трокреветних соба. Свака соба је опремљена неопходним намештајем (кревети, ормари, натказне, столови, столице) и купатилом.Објекат за смештај има приземље и две етаже које су повезане лифтом.Установа у свом власништву има пет путничких возила и комби санитетско возило. Целокупна Установа је покривена видео надзором. Укупно ангажованих радника у Установи за смештај је 46 од тога: 12 пружаоца неге, 6 здравствених радника, 6 финансијско-рачуноводствених и административних радника и 22 техничка радника.

Директор Центра за социјални рад за општину Кучево је истовремено и директор Установе за одрасле и старије „Кучево“.