Смештај у установу социјалне заштите

 

Право на смештај у установу социјалне заштите оставрује се као право на :

  • Домски смештај деце без родистељског старања,
  • Домски смештај одрслих и старијих лица нормалног психофизичког развоја;
  • Домски смештај деце, одраслих и старијих лица ометених у развоју.

Захтев за смештај Центру подноси  корисник лично, односно његов законски заступник или старатељ.

За више информација обратите се Центру за социјални рад за општину Кучево (у зависности од врсте смештаја)