Важно обавештење – 16. Март 2020.

 

Центар за социјални рад за општину Кучево – без преке потребе не долазите лично, сва права можете остварити и on line

Из Центра за социјални рад за општину Кучево свим корисницима њихових услуга и грађанима општине Кучево упућено је следеће ОБАВЕШТЕЊЕ:

У складу са здравственим препорукама, а ради спречавања ширења болести COVID-19 изазаване вирусом SARS-Cov-2, имајући у виду у циљу ефикасније заштите свих грађана и корисника у Центру за социјални рад Кучево, превенције и смањивања могућности ширења болести COVID-19 изазаване вирусом SARS-Cov-2, моле се сви грађани, посебно корисници да без преке потребе избегавају долазак у Центар за социјални рад Кучево или да то сведу на минимум, а ради остваривања права и услуга из области социјалне заштите.

Како би се и у новонасталим околностима везаним за тренутну епидемиолошку ситуацију свим грађанима пружила благовремена и квалитетна социјална и породично-правна заштита из делокруга рада ове установе, грађани своје захтеве по разним основама могу подносити Центру за социјални рад Кучево на телефон 012 852 369 и електронским путем на е-маил: centarkucevo@gmail.com након чега ће у току поступка уколико се за то укаже потреба бити писаним путем позивани да дођу у установу.

Управне акте по захтевима странака у виду решења, потврда, уверења и сл., подносиоцима захтева биће достављани путем поште на кућну адресу.