Здравствена заштита

 

Установа за одрасле и старије “Кучево” пружа услуге примарне здравствене заштите, по уговору склопљеним са Републичким фондом за здравствено осигурање Србије.

Здравствене услуге се реализују у складу са прописима који уређују здравствену област.Здравствена услуга је усмерена ка потребама корисника на смештају у дому и њена основна улога је задовољење потреба које су препознате од стране здравствених радника.

Здравствене услуге у нашој установи за циљ имају очување психичког, физичког и социјалног потенцијала корисника у окружењу у коме живи.

Здравствена заштита обухвата:

  • Свакодневни лекарски прегледи путем визита или амбулантно;
  • Редовно праћење виталних знакова (та, пулс, температура, дисање, бол,мерење гликемије);
  • Примена пероралне, парентералне и инхалаторне терапије;
  • Пласирање катетера, превијање, испирање уха;
  • Вакцинација против сезонског грипа.